Funkcjonowanie Izby w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2

Koronawirus w wyraźny sposób odbija się również na sposobie funkcjonowania Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców. Nasza praca jest czasowo zorganizowana w sposób minimalizujący kontakty międzyludzkie. Oznacza to, że obecnie jesteśmy do Waszej dyspozycji przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie pilnej potrzeby bieżącego kontaktu jesteśmy dostępni również telefonicznie. Jednak zdecydowanie preferujemy kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Zdrowia!

Zespół Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców