Projekty

Pomagamy w rozwoju ludziom takim jak Ty. Robimy to nieprzerwanie
od 2005 roku.

Stowarzyszenie Polska Izba Młodych Przedsiębiorców jest z Wami od przeszło 17 lat! Wspieramy rozwój osobisty i biznesowy mieszkańców całej Polski.

Nasze główne obszary działania to pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rozwój kompetencji ICT i językowych oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Start własnej działalności gospodarczej

Indywidualnie oraz w partnerstwie z innymi NGO z całego kraju (m.in.: Stowarzyszenie Euro-Concret, Fundacja Eudajmonia, Stowarzyszenie PROREW) zrealizowaliśmy szereg projektów aktywizujących.

Dzięki naszej współpracy powstały setki mikroprzedsiębiorstw i setki miejsc pracy. Działalnością szkoleniową oraz doradczą wsparliśmy
tysiące osób.

Kilka ostatnich działań m.in.:

„Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji.”(POWR.01.02.02-02-0124/15-00)

„Praca z pasją – program wsparcia młodzieży NETT na rynku pracy” (POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16)

„Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska
(RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17)

„Mentor- wejdź na tory biznesu!”
(RPSW.10.04.01-26-0049/15-00)

Rozwój kompetencji ICT

Ostatnie pięciolecie poświęcone było przede wszystkim na rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych mieszkańców większości województw Polski. Dzięki naszemu wsparciu tysiące kobiet i mężczyzn rozpoczęło przygodę z komputerem lub udoskonaliło swoje umiejętności.

Nasze przedsięwzięcia to również współpraca z innymi NGO, a także ze specjalistami z branży IT oraz szkoleniowej. Od lat możemy liczyć na partnerstwo
z czołowymi przedstawicielami tych branż.

Ostatnie projekty m.in.:

„Nauka kagankiem rozumu”

„Dedal – projekt wsparcia kompetencji TIK”

„Ty i TIK”

„Pociąg do TIK’a”

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem w wirtualnym świecie!”

„Altair 2018”

Projekty dla osób z niepełnosprawnościami

Każde nasze działanie, każdy projekt, każde przedsięwzięcie ma na celu wyrównywać szanse, ukazywać perspektywy, łamać bariery.

Osoby z niepełnosprawnościami są zawsze mile widziane w gronie beneficjentów.

proces rekrutacyjny – dostosowany do różnego rodzaju niepełnosprawności

pomoc wolontariuszy podczas realizacji wsparcia

dostosowanie miejsca szkoleń oraz zastosowanie niezbędnych udogodnień

wsparcie terapeutyczne

Inne

Jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego też często jesteśmy inicjatorami lub partnerami różnych przedsięwzięć.

Współpracujemy nie tylko z NGO oraz przedsiębiorcami. Naszymi partnerami nie raz były JST.

szkolenia językowe

wsparcie młodych przedsiębiorstw

pomoc w realizacji projektów

platforma wymiany doświadczeń

SZUKASZ PARTNERA DO PROJEKTU?!
Uważasz, żepowiniśmy działać razem?
Napisz do nas!